Om festivalen

Visjon

Drammen Sacred Music Festival er et møtested for å dele musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner. Vi tror musikk og kunst generelt kan uttrykke menneskets mest grunnleggende lengsler og overstige språklige, nasjonale, kulturelle, ideologiske, rasemessige og religiøse grenser. I konsertene presenterer vi lokale og gjestende artister som har noe viktig på hjertet. I Sacred Room kan du oppleve ritualer, fortellinger, sanger og samtaler. Seminarer, foredrag, filmer og workshops er rammen rundt refleksjon, dialog og læring.

Velkommen til Drammen Sacred Music Festival, 24. september-1. oktober 2017!

Samarbeidspartnere

Festivalen kan gjennomføres på grunn av den støtten som gis fra en rekke offentlige instanser. De største er Drammen Kommune Interkultur, Norsk Kulturråd og Buskerud Fylkeskommune.

Drammen kommune Interkultur
Norsk Kulturråd
Drammen prosti / Fjell menighet
Buskerud fylkeskommune
Eckbos legater
Kulturdepartementet
Tunsberg bispedømmekontor
Opplysningsvesenets fond
Drammen kirkelige fellesråd
Kari Ulleberg

Like viktig er samarbeidet med lokale institusjoner for gjennomføring av de ulike arrangementene. Festivalen har siden starten vært knyttet til området ved Union og Papirbredden ved Ypsilon. Union Scene er en viktig samarbeidspartner.

Drammen kommune Interkultur
Papirbredden AS
Comfort Hotel Union Brygge
Drammen Filmklubb
Mangfoldhuset, Drammen
Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DoTL)
Tunsberg bispedømmeråd
Drammen kirkelige fellesråd
Fjell menighetsråd
Strømsø menighetsråd
Strømsgodset menighetsråd
Bragernes menighetsråd
Byen vår Drammen
Buskerud Innvandrerråd
Byavisa Drammen

Organisering

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DoTL) startet festivalen i 2010 sammen med Drammen kommune, Interkultur. Initiativtakere og pådrivere var Arve Vannebo og Ricardo Sanchez (Drammen kommune Interkultur) og Ivar Flaten (sokneprest Fjell menighet). Fra 2012 har festivalen vært organisert som en forening der DoTL er representert i styret sammen med lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere. Drammen kommune er en sentral samarbeidspartner i programmering og produksjon.

Styret for DSMF består av Tal Coleman, Jørgen Nøvig, Terje-Brun Pedersen, Monica Finnerud og Reidun Svabø som er styreleder.

Festivalen har gjennom årene hatt samarbeid med fagpersoner i programarbeidet: Jørgen Nøvik (musiker, billedkunstner m.m),  Svanhild Rohdin (billedkunstner), Fernando Sallum (musiker), Tal Zimra Coleman (musiker), Svein Westad (musiker), Erik Hillestad (Kirkelig Kulturverksted) og Ingebrigt Håker Flaten (musiker). Henrik Melius (Spiritus Mundi, Malmø) og Eli Borchgrevink (Buskerud teaterverksted – tidligere Trap- og Du Store Verden) er eksterne konsulenter og samarbeidspartnere.

Kulturgründer (SalsaNor m.m.) og festivalarrangør Reidun Svabø ble involvert i arbeidet med 2016-festivalen som koordinator i arbeidsgruppen og var med under gjennomføringen av fjorårets festival. Fra i år er hun valgt inn som arbeidende styreleder og fungerer dermed som daglig leder av festivalen i tett samarbeid med Ricardo Sanchez (Drammen kommune, Kultur), som er hovedprodusent for festivalen.
Ivar Flaten, Tal Zimra Coleman, Jørgen Nøvik og flere deltar på forskjellig vis til planlegging og med-produksjon av festivalen.

Rapporter fra tidligere festivaler