News item image

SEMINAR: Samtaler om religion og livssyn – offentlig eller privat?
Gratis arrangement på Papirbredden

08:30-12:30

28.09.2017

Kategori: .

Produktbeskrivelse

Vi forholder oss ulikt til samtaler om religion. På den ene siden finner vi mennesker som offentlig går i skyttergravene. På den andre siden finner vi mennesker som kvier seg for å nevne egen religion eller spørre om andres av frykt for å si noe feil.  Og alle møter vi daglig mennesker med ulike livssyn enn vårt eget.

Både som profesjonsutøvere og privat er det behov for refleksjon rundt dette. Kan vi snakke om religion og livssyn? Hvordan kan det oppleves å spørre om religion? Hvordan oppleves det å svare? Og hvordan får vi til de gode samtalene om religion og livssyn?  

På dette seminaret får vi innblikk i ulike erfaringer knyttet til samtaler om religion og livssyn. Seminaret er rettet mot studenter og ansatte i barnehage-, skole- og kulturfeltet, samt andre som er interessert i å lære mer om Drammen som flerkulturell by.

 

Arrangør: Drammen Sacred Music Festival i samarbeid med Høgskolen Sørøst-Norge