News item image

Sacred – Hva er hellig for deg?

Drammen Sacred Festival hadde enda en vellykket festival i 2014. Gjennom flere evalueringer og brainstorminger har vi skjønt at ordet «sacred» har både vært inspirerende, men også utfordrende for mange. Vi har en teori om at «sacred»-begrepet kanskje «skremmer vekk» folk som muligens tror at festivalen dreier seg om enten det religiøse eller alternativ spiritualitet som kan virke fjern for mange. Vi ønsker å ufarliggjøre dette begrepet fordi intensjonen med vår festival er å engasjere og inkludere flest mulig mennesker. Vi er en festival som feirer mangfold og jobber for fred og forsoning, uavhengig av religiøs tilhørighet, livssyn, nasjonalitet, rase osv. Vi er ikke en festival som vil berøre bare spesifikke religiøse grupper og / eller det alternativet miljøet.

Derfor ønsker vi nå en dialog rundt ordet ”sacred”. Vi vil belyse hva som betyr noe og hva som gir mening, fred og glede i hverdagen. Ja, hva som er hellig.

Det hellige kan derfor selvfølgelig være å delta i en gudstjeneste, men det kan like gjerne være en tur i naturen, et godt måltid eller tid med familie og venner. Vår intensjon med dette prosjektet er å utvide definisjonen av ordet «hellig» slik at det inkluderer og omfavner flere.

Vi vil gjerne invitere DEG til å skrive litt om hva som er hellig for deg. Du kan skrive så mye eller så lite du vil. Kanskje vil du gi uttrykk for det gjennom et bilde, et fotografi eller et dikt? Vi tar i mot alt!

Send ditt bidrag på e-post til: coordinator@drammensacred.no

Vi informerer om at innleggene kan bli brukt i forbindelse med festivalen, på nettsiden og på sosiale medier.
Kontakt gjerne vår prosjektleder Arzanne De Vitre (coordinator@drammensacred.no) dersom du har spørsmål.

Vi gleder oss til å høre fra deg!