News item image

Ikkevoldspris – en honnør til Drammen Sacred Music Festival

Fredsprisvinneren Martin Luther King Jr blir minnet og feiret verden rundt den 18. januar. Det Norske Baptistsamfunn, Norges Kristne Råd og Holtekilen folkehøgskole markerer dagen i et årlig arrangement der søkelyset settes på freds- og ikkevoldsinitiativ i Norge. I den forbindelse er det satt opp en ikkevoldspris som ble delt ut for andre gang i år.

Prisen ble tildelt Ivar Flaten for mangeårig arbeid for dialog og brobygging i Drammen. Drammen Sacred Music Festival ble spesielt nevnt som grunnlag for tildelingen. Det er gledelig at festivalens på denne måten ble anerkjent som en viktig arena for tillitsbygging, dialog og fredelig fellesskap i det flerkulturelle samfunnet.

I komiteens begrunnelse heter det:

Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Ivar Flaten på grunn av hans innsats for å bygge bro på tvers av kultur og tro i Drammen på disse områdene:

  • Etableringen og årlig gjennomføring av «Drammen Gjestebud» som har blitt et sterkt uttrykk for brobygging på tvers av kultur og tro i Drammen.
  • Arbeid gjennom Drammen og Omegn Tros- og livssynsforum.
  • Evnen til å skape dialog i praksis gjennom likeverd og deltagelse i lokalsamfunnet.
  • «Drammen Sacred Music Festival» som en markant arena for brobygging og fred gjennom dialog og kunst