News item image

Per Arne Dahl: Samtale om gjestfrihet, dialog og politikk. Look to Drammen?

Den norske kirke har gjennomgått store reformer de siste årene. Folkekirken er nå løsrevet fra Staten og Kirkemøtet er øverste myndighet. I et samfunn som forandrer seg mye, der mange ulike tros- og livssynssamfunn lever side om side, har Den norske kirke og kirkens ledere et stort ansvar. Drammen Sacred Music Festival er en brobygger- og dialogfestival som ønsker å skape gode relasjoner og forståelse mellom alle ulike grupper. Hvordan ser biskop Per Arne Dahl for seg at Kirken kan og skal arbeide for det store, multikulturelle fellesskapet?

Festivalen har utfordret biskopen til å ta med seg en framstående politiske ledere til en samtale om dette. Han har fått med seg de to stortingspolitikerne som begge bor i Drammen: Høyres Trond Helleland og Arbeiderpartiets Torgeir Micalsen. Begge er godt kjent med Drammens og ser samtidig byen litt utenfra gjennom politikk på nasjonalt nivå. Er de stolte av det de ser? Hva skal til for å styrke dialog og samhandling i byen – og i landet?

Biskop Per Arne Dahl har skrevet en lang rekke bøker. Mange har lest den ukentlige spalten i Aftenposten han hadde i mange år. Han skriver nå regelmessig spalten «Bispeveien» i Drammens Tidende og andre aviser i bispedømmet. Per Arne Dahl har gjennomført tilsvarende samtaler som vi her skal oppleve i forbindelse med Olavsfestdagene i Trondheim der han hadde «Samtaler i katedralen» med blant andre HKH Kronprinsesse Mette Marit og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre