News item image

Hverdagsintegrering – en realitetsorientering

Ni personer med erfaring fra ulike sektorer holder korte innspill under tre hovedavsnitt: Barnas verden, foreldrenes verden og institusjonenes verden. Vi spør: Hvordan bygge trygge, flerkulturelle mijøer? Hva er utfordrende? Hva er suksesshistoriene? På hvilke arenaer skjer hverdagsintegrering for voksne? 

Dagens mediebilde fokuserer mye på utfordringer knyttet til økt innvandring. Mange lurer på hvordan Norge skal klare å ta imot mange nykommere med ulike språk, religion og kulturell bakgrunn. Drammen er allerede et kulturelt og religiøst sammensatt samfunn. En rekke ildsjeler jobber for hverdagsintegrering på ulike felter. Dette seminaret skal gi en realistisk guide til flerkultur og integrering i Drammen. Vi går inn i barnas verden, foreldrenes verden og institusjonenes verden og møter eksempler på hva som skjer. Hva er utfordrende? Hva virker? Hvordan er vi sammen i Drammen?

Seminaret rettet mot studenter og ansatte i barnehage-, skole- og kulturfeltet, samt andre som er interessert i å lære mer om Drammen som flerkulturelt område

Tid: 22.september kl 09-12.30. Se programmet her: hverdagsintegrering-program

Sted: HSN Papirbredden