News item image

«Togetherness» på Drammen Sacred Music Festival 2017

Det gode samværet er tema på årets festival som går av stabelen søndag 24. september. Gled deg til et variert kulturprogram av konserter, utstilling, film, seminarer og opplevelser over en hel uke.

Drammen har en stor, multikulturell befolkning, noe som gir oss en fantastisk rikdom av kulturer, fortellinger og kreativitet i vår by. Festivalen legger stor vekt på å legge til rette for åpen dialog, spennende møter og involvere de ulike miljøene i festivalen.

Festivalen er et sted å være sammen, et sted for det gode samværet, «togetherness». Sammen deler vi musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner. Den er til glede for alle Drammens beboere, med et kulturprogram som skal kunne favne hver og én, uavhengig av etnisk bakgrunn, tro og tradisjon.

Vi ønsker at festivalen skal være en arena der våre innbyggere kan møte hverandre, lytte til hverandres musikk og historier, snakke sammen og dermed styrke fred, harmoni og utvikling i vårt samfunn. Slik kan vi bli større, smartere og sunnere, slik Drammen kommunes visjon lyder.

En sentral del av programmet er musikk. Vi tror at musikk kan føre mennesker sammen, fordi den rører ved de dypeste strengene i oss. Slik kan vi nå hverandre over språklige, nasjonale, kulturelle, ideologiske, rasemessige og religiøse skiller. Musikk kan formidle fred og styrke global solidaritet. Musikk er en kraft som kan bygge broer, uttrykke felles verdier og utvide og definere identitet i en befolkning.

Årets festival kommer til å bestå av mer enn 30 arrangementer på ulike steder i byen.

Kom, og vær sammen!