Lønneboseminaret 2020: Drivkraft, mot og håp i en krisetid.

Bidragsytere 2020

Hvordan være menneske i en krisetid? Finnes det fotfeste, et håp om en fremtid? I så fall, hva slags fremtid?

Dette er noen av spørsmålene som stilles – og forhåpentligvis besvares – under årets Lønneboseminar. Som vanlig er denne samlingen en del av Drammen Sacred. Og som vanlig er det tyngde over deltakerne

Seminaret er en teologisk, poetisk og praktisk øvelse. Vi lever under klimatrusselen og er sterkt preget av pandemien. Peter Halldorfs lesning av profeten Jeremia og den følgende boken Därför sörjer jorden har inspirert til årets tema. Vitenskapen sier vi er på vei inn i den femte, geologiske katastrofen Antropocen, der mennesket er en vesentlig årsak.

Teologiprofessor ved MF Jan-Olav Henriksen kommer. Det gjør også pinsepastor, redaktør, retreatleder og forfatter Peter Halldorf. Og ikke minst Den norske kirkes preses, Olav Fykse Tveit. Sammen står de for teologisk tyngde og aktuelt utsyn. Salmedikterne Sindre Skeie og danske Iben Krogsdal bidrar med nye, hymniske tekster i møte med dagens virkelighet. Forfatter og skuespiller Fredrik Høyer leverer sterke og utfordrende observasjoner

Strømsø kirke, onsdag 16. sept

Fullt program finner du på https://bit.ly/34BAlXt der du også kan melde deg på seminaret. Vi har begrenset plass på grunn av virusrestriksjoner. Prinsippet førstemann til mølla gjelder.

Innledere ønsker velkommen

Hva kan lesningen av profeten Jeremia lære oss om å være menneske i krisetid? Hvor finnes de teologiske og menneskelige ressursene og drivkraften til å stå opp med framtidshåp? Og til hva slags framtid? Åpenbaringsboken forteller om at himmel og jord skal brenne, men også om en ny himmel og en ny jord. Hvor er fotfestet for et våkent og håpefullt liv i en verden som på så mange måter virker dystrere enn noen gang?

Peter Halldof
Jan-Olav Henriksen