News item image

Årsmøte på nett

Det innkalles med dette til Årsmøte for Drammen Sacred Music Festival.
Tid: mandag 8. mars kl. 17:00
Sted: Zoom

Festivalen er en ideell medlemsforening, og alle medlemmer har stemmerett på møtet. Medlemsskap kan enten tegnes enkelt ved å betale kr. 100 direkte til festivalkonto 1503 30 46356 eller på Vipps #56977.

For å bli med i møtet trenger du en zoom-lenke. Denne sender vi til deg sammen med Årsmøte-dokumenter når du melder til oss at du ønsker å delta på møtet. Slik påmelding gjøres pr. e-post til coordinator@drammensacred.no. Frist for å melde seg på til Årsmøtet er en uke før møtet, dvs. 1. mars.

Innkallingsbrev med saksliste
Årsrapporten 2020

Velkommen!