News item image

«Vi kan gi barna våre to ting»

Arzanne De Vitre kommer fra India, hun er 40 år, lærer og dialogentusiast. Fotografert av @ninaholtan.no

Her er hennes bidrag:

Da jeg var 16 år gammel og skulle forlate redet for første gang for å studere, håndskrev min mor en bok til meg med livsvisdom hun tenkte jeg kunne ha på veien. På bokas første side skrev min far dette sitatet av Goethe:

«Det er to varige gaver vi kan gi barna våre. Den ene er røtter, den andre, vinger». Det er mine røtter—der jeg henter næring og kan hvile i kjærlighet—som har gitt meg mine vinger.

Originalteksten:

When I was 16 and ready to leave home to study away for the first time, my mum hand-wrote a book of wisdom for me that has guided my path ever since. The first page of the book is inscribed by my father, with this quote from Goethe: «There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of them is roots, the other, wings». My roots—where I find nourishment and can rest in love—have given me my wings.