News item image

Jeg er stolt av mine samiske røtter

Asbjørn Ludvig Stavem er født  på Sortland. er pensjonist og bor i Drammen

(Foto: David Been)

Her er Asbjørns tekst:

Mine røtter har ikke et opphav som entydig forteller hvem jeg er. Jeg er 44,2 % finsk. Jeg er 36,0 % skandinavisk. Jeg er 10,3 % baltisk. Jeg er 9,5 % sentralasiatisk. Det forteller My Heritage. Min mor har samiske røtter. Hun snakket aldri om sitt opphav. Hun levde i en tid hvor dette var skamfullt. Jeg er stolt av mine samiske røtter.

Originalteksten (nordsamisk)

Mu ruohttasiin ii leat máddu mii njuolga muitala gii mun lean. Mun lean 44,2% suopmelaš. Mun lean 36,0% skandinávalaš. Mun lean 10,3% báltalaš. Mun lean 9,5% guovddášeurohpalaš. Nu muitala My Heritage. Mu eatnis lea sámi máttut. Son ii hupman goassege iežas duogáža birra. Son elii áiggis gos dát lei heahpat . Mun lean movttet iežan sámi ruohttasiiguin

Røtter er tema for Drammen Sacred Music Festival 2021. Se alle bidragene til røtterprosjektet her.