News item image

Store ideers kilde

Michael A. Tesfazgi er 33 år. Født og oppvokst i Asmera/Eritrea Kom til Norge i 2011 og bor i Drammen kommune. Jobber som Elektriker hos Ing. Ivar Pettersen AS
Frivillig styremedlem i den ortodoks menighet i Buskerud
(Foto: Jan Erik Bamrud – jan.erik@bamrud.no)

Michaels tekst
Store ideers kilde
Minn deg selv på at du er mer enn det du tror. Vellykkede mennesker er ikke annerledes enn alle andre. Seier krever ikke utmerket kunnskap. Det finnes ingen magi for seier og seier avhenger ikke av flaks. Vellykkede mennesker er født akkurat som alle andre, men har utviklet deres tankegang, ut fra deres selv. Aldri undervurder deg selv.

Originaltekst (Tigrinja)
ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት!
ንርእስኻ ልዕሊ ንስኻ እትግምታ ምኻና ኣዘኻኽራ። ዕዉታት ሰባት ፉሉያት ሰባት ኣይኮኑን። ዓወት ብሉጽ ፍልጠት ዝሓትት ኣይኮነን። ዝኾነ ናይ ዓመት ሽሑር የለን። ዓመት ኣብ ዕድል ዝምርኮስ ኣይኮነን። ዕዉታት ሰባት ልክዕ ከም ካልኦት ሰባት ፍጡራት ኮይኖም፣ ኣብ ገዛእ ርእሶም ዘማዕበሉ እዮም። ፍጺምካ/ኪ ርእስኻ ኣትሒትካ ኣይትርአ።

Røtter er tema for Drammen Sacred Music Festival 2021. Se alle bidragene til røtterprosjektet her.