News item image

SAMMEN FOR FRED – KONSERT FOR FRED & FREMTIDSHÅP
Gratis konsert med middag og mini-seminar i Fjell kirke

19:00-21:00 (middag fra kl. 17:00, mini-seminar fra kl. 18:00, se mer nedenfor)

28.09.2017

Kategorier: ,

Beskrivelse

I tradisjonen etter pave Johannes II holder vi fredskonsert der deltakere fra mange tros- og livssynstradisjoner bidrar med sine bønner, tekster og sanger. Paven samlet religiøse ledere i Assisi første gang til et slikt arrangement i 1986 og i 2002. Senere har mange tatt ideen videre.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) markerer 10-års jubileum neste år. Vi har som formål å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, forståelse og respekt ved å styrke kjennskap og kontakt mellom menneskene her.  Vi representerer en stor kulturell bredde og har nå 22 medlemsforeninger. DOTL har vært med fra starten i Drammen Sacred Music Festival.

Nåværende styreleder Ivar Flaten har vært sentral i utviklingen av festivalen og har et hovedansvar for dialog-arrangementene i årets festival. «Sammen for fred» er en kombinasjon av samtale, måltid, miniseminar og konsert. DOTL står sentralt i arrangementet der mange av forumets medlemmer deltar på forskjellige måter. Kulturkirken Fjell er vertskap for «Sammen for fred»

Fra kl. 17.00 inviterer vi til middag med ulike retter fra Syria/Midt-Østen. Middagen serveres  i peisestua, er meget rimelig (selvkost) og er laget av svært gode  syriske kokker i vårt felleskap.

Kl. 18.00 blir det et mini-seminar for alle som har lyst til å få innspill og erfaringer på hvordan dialog/samtale kan hjelpe til med å etablere kontakt og finne måter å løse spenninger og konflikter. Det er Chro Borhan fra Nansen fredssenter som innleder til samtale. Alle kan bidra med spørsmål og kommentarer.

Seminaret blir i den lille salen ved peisestua.

Kl 19.00 starter hovedarrangementet «Sammen for fred» . Åtte foreninger/livsynssamfunn deltar med lesning av en tekst om fred og forsoning fra sin tradisjon. Lesningene er rammet inn av spesialkomponert musikk av Bjørn Helge Gammelsæter. Han spiller piano/keyboards og har med seg  Ingrid Tunestveit (sang), Andreas Svabø (bass), Johannes Aagaard (gitar) og Gudmund Guren (trommer).

Etter konserten som tar en drøy time, serveres kaffe/te og kaker i peisestua hvor vi får mulighet til å snakke med hverandre og bli kjent med nye venner.

«Sammen for fred»  ble først gjennomført i Mariakirken i Bergen og det er dialogprest Marianne Gammelsæter som står bak ideen og opplegget.

Alle er hjertelig velkommen til en ettermiddag og kveld i fredens og fellesskapets tegn.

 

Arrangør: Drammen og omegn tros- og livssynsforum i samarbeid med Fjell kirke og DSMF