News item image

– Helt uvirkelig at jeg får den prisen

I sommer fikk Ivar Flaten «Brobyggerprisen». Det er også en anerkjennelse av festivalen han har stått fadder for og som svinger seg i sitt ellevte år.

Av Bjørn Olav Nordahl

– Jeg er stolt og glad, rett og slett! Når jeg ser mange av mine store forbilder som har fått prisen tidligere, er det helt uvirkelig at jeg også står på den lista, sier Ivar sjøl etter å ha mottatt «Brobyggerprisen» under OIavsfest i Trondheim i slutten av juli.

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut prisen til personer eller organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

Ivar er styreleder i Drammen Sacred og det levnes liten tvil om at hans arbeid med festivalen også har hatt betydning for juryens avgjørelse. For når det regner på presten, drypper det på festivalen.

På kartet

– Det at Ivar har fått Brobyggerprisen er med å sette festivalen tydeligere på Norgeskartet, og det er gøy! sier Reidun Svabø som er daglig leder i Drammen Sacred.

– Vi synes jo at festivalen har så mye bra med seg, og ønsker at mange flere skal ha muligheten til å oppleve å være med. Ikke minst å «la seg berøre, bevege og finne mening», som det heter i festivalbeskrivelsen.

I juryens begrunnelse for å gi prisen til drammenspresten heter det blant annet: «Ivar Flaten har i en årrekke stått i bresjen for en rekke tiltak som fremmer kontakt og dialog mellom folk i Drammen. Hans innsats for å bygge broer mellom kulturer i Drammen er blitt lagt merke til
langt utover kommunens grenser, og mange har latt seg inspirere av ham.»

Byggmester

– Juryen mener jeg er en organisasjonsbygger. Det er jeg litt stolt av, sier Ivar Flaten.
– Alt jeg driver med har på en eller annen måte med menneskemøter å gjøre. Brobygging er en fin metafor på en varig struktur der folk møtes og blir kjent med hverandre. På disse broene kan livshistorier og erfaringer deles, og vi lærer mer om hverandre. Da kan vi i beste fall også få litt mer innsikt og en dypere forståelse.

Og Drammen Sacred, som er et av hjertebarna dine?

– Drammen Sacred handler om kulturmøter og dialog. Visjonen min er at stemmer fra ulike sterke kulturer og tradisjoner i Drammen blir hørt. Jeg tror at de historiene og sangene vi har lært som barn gir oss en styrke. Når vi deler historier og sanger, gir vi av vårt beste til hverandre. Det ønsker jeg skal skje i festivalen.

Med i klubben

«Brobyggerprisen» er tidligere gitt blant annet til musiker og stjernekampvinner Ellen Marie Hætta Isaksen og ikke minst verdensmusiker Mari Boine.
– Jeg er stolt av å være i samme «klubb» som disse to damene. Veldig stolt! smiler Ivar Flaten.

– Jeg blir inspirert av at noen ser – og forstår det vi driver med. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet med å få enda flere mennesker til å møte hverandre. Så håper jeg at flere her hos oss i Drammen også oppdager festivalen og lar seg inspirere til å delta, fremholder han. Og legger til:

– Kanskje kan en slik pris gjøre sitt til at flere blir oppmerksom både på festivalen og ideene bak. De fleste av oss er forsiktige med å gå utenfor våre kjente og kjære forsamlinger og grupper. Det ligger så utrolig mye flott og venter på oss i dagene og årene som kommer.

Ut av Drammen

Festivalsjef Reidun Svabø bifaller:
– Nisjefestivalen Drammen Sacred Music Festival er helt unik i vårt land, mye takket være Ivars fantastiske visjoner og brennende engasjement for sine medmennesker. Festivalen er inne i sitt 11.år, og har jo alltid hatt ambisjoner om et mye bredere nedslagsfelt enn bare lokalt i Drammen og omegn.

Hva slags signal gir denne prisen til Drammen Sacred?

– At det er flere som ser poenget med å bruke kunst og kultur til å knytte ulike mennesker sammen, til å skape dialog og undres, sammen. Slik bygger vi broer mellom folk, øker forståelse for hverandre.
– En slik anerkjennelse gir selvsagt også motivasjon for oss i styret å fortsette å sette sammen spennende, utfordrende og utforskende festivalprogram framover.