Om festivalen

Visjon

Drammen Sacred Music Festivals visjon:

DSMF bygger broer og former fellesskap gjennom kunst, kultur og dialog.

Festivalen er et møtested for å dele musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner. Vi tror musikk og kunst generelt kan uttrykke menneskets mest grunnleggende lengsler og overstige språklige, nasjonale, kulturelle, ideologiske, rasemessige og religiøse grenser. I konsertene presenterer vi lokale og gjestende artister som har noe viktig på hjertet. Seminarer, foredrag, filmer og workshops er rammen rundt refleksjon, dialog og læring.

Drammen-området er kjent for sin internasjonale befolkning og festivalen legger stor vekt på dialog og å involvere ulike grupperinger. Festivalens visjon er å legge til rette for møter som berører, beveger og skaper mening og har ambisjon om å være en sentral festival i dette landskapet.

Velkommen til neste Drammen Sacred Music Festival 17.-25. september 2022!

Samarbeidspartnere

Festivalen kan gjennomføres på grunn av den støtten som gis fra en rekke offentlige instanser. De største er Drammen Kommune Interkultur, Norsk Kulturråd og Viken Fylkeskommune.

Drammen kommune Interkultur
Norsk Kulturråd
Viken fylkeskommune
Drammen kirkelige fellesråd
Einar Juels legat
Elite Mat AS
Mester Grønn
Stykket holding
KIWI Norge

Like viktig er samarbeidet med lokale institusjoner for gjennomføring av de ulike arrangementene. Festivalen har siden starten vært knyttet til området ved Ypsilon, Papirbredden og Strømsø kirke.

Strømsø kirke
Papirbredden AS
Comfort Hotel Union Brygge
Drammen Filmklubb
Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DoTL)
Voksenopplæringen i Drammen (Tidl. Introduksjonssenteret i Drammen)
Drammensbiblioteket
Tunsberg bispedømmeråd
Fjell menighetsråd
Åssiden menighetsråd
Strømsø menighetsråd
Bragernes menighetsråd

Organisering

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DoTL) startet festivalen i 2010 sammen med Drammen kommune, Interkultur. Initiativtakere og pådrivere var Arve Vannebo og Ricardo Sanchez (Drammen kommune Interkultur) og Ivar Flaten (sokneprest Fjell menighet). Fra 2012 har festivalen vært organisert som en forening der DoTL er representert i styret sammen med lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere. Drammen kommune er en sentral samarbeidspartner i programmering og produksjon.

Styret for DSMF består nå av Terje Aass, Kristin Reitan, Karoline Faber, Stina Akinyi van den Idsert Haldorsen, Reidun Svabø, Ivar Flaten, Bjørn Olav Nordahl  (styreleder). Wilfred Vuillaume deltar i styret som observatør fra Drammen kommune Interkultur og har produsentoppgaver.

Det er Programrådet som har ansvaret for å utarbeide programmet for festivalen hvert år. Programrådet ledes av Ivar Flaten. Øvrige medlemmer er: Simen Korsmo Robertsen, Arzanne De Vitre, Erik Hillestad, Rohini Sahajpal og Ole Jørn Myklebust

Bli støttemedlem!

Som frivillig medlemsforening er Drammen Sacred glad for å få nye støttemedlemmer. Alle som har betalt medlemskontingenten på kr. 100 har stemmerett på Årsmøtet.
Tegn medlemskap enkelt på Vipps, enten ved å søke Drammen Sacred eller Vipps #688960. TAKK for at du støtter vårt viktige arbeid!

Rapporter fra tidligere festivaler