News item image

Årsmøte i Drammen Sacred Music Festival 31.mars

Styret inviterer til Årsmøte torsdag 31. mars kl. 17:00 på møterom hos Interkultur, Grønland 60 3.etg.

Alle som har betalt medlemskontingent til Drammen Sacred Music Festival i forkant av Årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.  Slikt støtte-medlemskap koster kr. 100 og tegnes enkelt via Vipps (søk Drammen Sacred evt. Vipps #688960)

Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet skal i henhold til vedtektene sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet. Eventuelle saker og forslag bes dermed meldt inn til styrets leder Ivar Flaten via e-post director@drammensacred.no, innen 16. mars.

Kandidater som ønsker å stille til valg for styreverv på årsmøtet bes også ta kontakt med styrets leder for å melde sitt kandidatur innen samme dato.

I Festivalrapport 2021 kan du lese om festivalens aktivitet i fjor.

Vel møtt!