News item image

Bokbad – Tro på tvers
en samtale om tro med forfatterne Sunniva Gylver og Bushra Ishaq ledet av Ivar Flaten

Bushra Ishaq og Sunniva Gylver – to etablerte og sterke samfunnsrøster – har skrevet boken Tro på tvers hvor utforsker hverandres og sin egen tro.

19:00, Drammensbiblioteket

19.09.2018

Kategorier: ,

Beskrivelse

Bushra Ishaq og Sunniva Gylver – to etablerte og sterke samfunnsrøster – har skrevet boken Tro på tvers hvor utforsker hverandres og sin egen tro. Boka er en utradisjonell dialog, der religiøse refleksjoner fra ulike tradisjoner stilles side om side.

Det handler om hverdagstroen, slik den kan arte seg for en kristen og for en muslim. På tross av alt vi vet om hverandre, kjenner vi sjelden til den spiritualiteten som skjuler seg bak den andres religion. Hva tror du egentlig på? Hva er viktig for deg?

Gylver og Ishaq ønsker å lære av hverandre, og med det lar de også oss få lære. Ivar Flaten, dialogprest i Drammen, snakker med de to om boken og deres erfaringer som dialogmennesker.

KNELENDE OG OPPREIST
Ideen kom under en av våre lange samtaler i sofaen. Sunniva fortalte om da hun uka før fant
en liten diktbok i en bokhandel i København. Midt i kassakøen oppdaget hun et nydelig dikt
av poeten Helle Søtrup: «Knelende blir allting større. Også jeg selv.» Bushra husket en
muslimsk parallell: «Den som kneler for Allah, kan stå oppreist for hvem som helst.»
Vi opplever begge at troen vår gir oss et perspektiv på livet, verden og oss selv som er
godt og frigjørende. Samtidig erfarer vi fordommer mot både kristendom og særlig islam, og
at kunnskapen om muslimsk og kristen hverdagstro er liten. Ekstreme, ødeleggende, eller
eksotiske versjoner av begge religioner er det som får plass i offentligheten. Hvordan kan vi
nå ut med noe annet?

Noen prosjekter er mer spennende enn andre, mer risikofylte, krevende, lærerike.
Dette er ett av dem. Vi ble kjent for over ti år siden, gjennom en nasjonal dialoggruppe
under navnet Kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd for Den
norske kirke. Gruppen reiste til Sarajevo, Mostar og Srebrenica, og vi to hadde store
samtaler på veien, om tro, tilgivelse, menneskesyn, håp, det onde. Vi er temmelig forskjellige
damer, men vi ble gode venninner.

Vi møtes ute, hjemme, på kafé, og skravler om store og små ting. Ofte handler det
om tro. Mange vi kjenner forbinder religionsdialog med bare rent politiske og etiske
spørsmål, mens vi selv opplever at noen av våre fineste samtaler handler om hva vi synes er det beste og det vanskeligste ved vår egen hverdagstro: om trosvaner, gudsbilde, åndelige
erfaringer, språk på tro, åndelig veiledning, trosfloker. Mange vi møter, som ikke har nære
venner av annen tro, vet ofte lite om disse sidene ved andres trospraksis, mens nettopp den
type samtaler har bundet oss sterkt sammen og lært oss mest.
Ideen fra samtalen sofaen var at vi ville forsøke å lage en slik bok sammen. En slags
andaktsbok for både kristne og muslimer. Ved at andaktene står mellom samme permer
håper vi at leseren vil få med seg tekster han kanskje i utgangspunktet ikke ville funnet fram
til (selv om man også kan velge å lese kun Bushras tekster eller kun Sunnivas).
Andakt som konsept finnes ikke, så vidt vi vet, i islam. Sånn sett er dette et lite
pionerarbeid fra Bushras side. Vi har forsøkt å nærme oss en slags felles sjanger, samtidig som vi har valgt å beholde hver vår tydelige stemme. Bushra er lege, forsker og samfunnsdebattant og hennes tekster og perspektiver preges av det. Sunniva er prest og skribent og har vært trosformidler på fulltid i en årrekke.

«Mener dere at dere tror på den samme Gud?» Det er et av spørsmålene vi har fått
flere ganger i løpet av arbeidet med denne boka, fulgt av en bekymring for religionsblanding.
Svaret på spørsmålet er like enkelt og komplekst som dialogen selv er. Ja, vi tror på samme
Gud. Fordi vi begge bekjenner én Gud, himmelens og jordens skaper, dommer og frelser,
som kjenner og elsker oss alle. Nei, vi tror ikke på samme Gud. Fordi Sunniva tror på en
treenig Gud som ble menneske, korsfestet og reist opp – det gjør ikke Bushra. Og slik kunne
vi svart på mange spørsmål knyttet til denne bokens temaer. Vi underslår ikke forskjellene
mellom muslimsk og kristen tro og teologi, men for det første er verken kristendom eller
islam enhetlige størrelser, og for det andre finner vi det mer fruktbart å utforske egen og
hverandres tro utfra en overbevisning om at min tro ikke blir mindre sann eller viktig når den
står ved siden av din.

Dette har vært et spennende kapittel i vår personlige dialog. Vi har begge erfart at
dialogen får oss til å se den andres tro og tradisjon litt mer innenfra, og vår egen litt mer
utenfra. Og at vi inspirerer og utfordrer hverandre til å få troen enda mer ned i kroppen og
ut i hverdagen.

Vårt ønske med denne boka er å dele vår hverdagstro og bidra til at flere utforsker
både egen og andres tro. Vår erfaring er at mange mangler språk for sin tro. Det kan være
vanskelig å koble tro, teologi, hverdag og erfaringer tett nok sammen, og dele det med
andre. Hvis denne boka kan bidra til at det blir litt enklere for flere, da er vi storfornøyde!

Guds fred og maxbless
Bushra Ishaq og Sunniva Gylver

Gratis

Samarbeidspartnere: Drammensbiblioteket Papirbredden, Vårt Land forlag, Tunsberg bispedømme, Drammen kirkeforum og Kirkelig dialogforum Drammen.

Mer om forfatterne:
Bushra Ishaq er norsk muslim, med foreldre som begge har innvandret fra Pakistan. Hun er
utdannet lege og jobber som forsker innen etikk og sosialmedisin. Hun er kjent for sitt
engasjement for interreligiøs- og interkulturell dialog. Ishaq har vært medlem i kontaktgruppen
mellom Islamsk råd og Mellomkirkelig råd siden 2007, i tillegg er hun styremedlem i Antirasistisk
Senter, og fast medlem i Bioteknologirådet, Kringkastingsrådet og Helse Sør-øst. Ishaq har også
vært spaltist i Aftenposten og i ukeavisa Ny Tid. I 2010 ble hun tildelt Fritt Ords ærespris for sitt
brobyggende samfunnsengasjement og for å ha videreutviklet forståelsen for en flerkulturell
identitet.Bushra Ishaq har tidligere utgitt boken Hvem snakker for oss? (Cappelen Damm,
2017).

Sunniva Gylver er født i Danmark av dansk-norske foreldre, og oppvokst i Norge. Hun har vært
en profilert prest i Den norske kirke i mer enn tjue år, som menighetsprest, TV-prest og
studentprest. Hun har vært spaltist i Aftenposten, Vårt Land og Familien, og brukes mye som
taler og foredragsholder. Gylver har vært medlem av Kontaktgruppen mellom Islamsk Råd
Norge og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke i ti år, og har vært aktiv i lokal religionsdialog
enda lengre. Gylver har utgitt to bøker: Åpen Himmel (Damm, 2000) og Søndager med Sunniva
(Cappelen Damm, 2009), samt vært bidragsyter i en rekke andre utgivelser.