News item image

Performance: Tollef Thorsnes
Varde 1 - Kunnskap - Drivkraft

Ca. kl. 14:00, Papirbredden, Ypsilon

12.09.2020

Kategorier: ,

Beskrivelse

Gjennom festivalen vil kunstner Tollef Thorsnes gjennomføre en tredelt performance med bygging av varder i laftet tømmer.

Den første skjer på festivalens åpningsdag ved Ypsilon/Papirbredden.
De neste to foregår søndag 13. september på Spiraltoppen, og den siste onsdag 16. september ved Strømsø kirke. Se mer detaljer om disse to i egne programposter.

Farges, bygges og står som symbol på konstruktivt og håpefullt, arbeid for en felles framtid.
Tradisjon, kunnskap og tro gir drivkraft og håp til menneskene.

Thorsnes er født i 1965 og oppvokst på Tåsen i Oslo i en ”byggfamilie”, bestående av snekkere, tømrere, byggmestere, ingeniører og arkitekter gjennom generasjoner. Han er dosent i kunst og håndverk og arbeider i dag på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, hvor det er mulig å kombinere egen fagutvikling med undervisning.

Performancene som forgår gjennom festivaluka bygges i samspill med deltakerne på hvert av stedene.

Smittevernsreglene ivaretas godt med et egne “ritualer” for inngang (forberedelse med håndvask og valg av laftetømmer, redskap og farger) , utførelse (prege en laftestokk med egenvalgt farge) og utgang (tørke av og legge fra seg redskap etterfulgt av håndvask).

Arrangementet er gratis.