News item image

SEMINAR: Samtaler om religion og livssyn – offentlig eller privat?
Gratis arrangement på Papirbredden

08:30-12:30

28.09.2017

Kategorier: ,

Beskrivelse

Vi forholder oss ulikt til samtaler om religion. På den ene siden finner vi mennesker som offentlig går i skyttergravene. På den andre siden finner vi mennesker som kvier seg for å nevne egen religion eller spørre om andres av frykt for å si noe feil.  Og alle møter vi daglig mennesker med ulike livssyn enn vårt eget.

Både som profesjonsutøvere og privat er det behov for refleksjon rundt dette. Kan vi snakke om religion og livssyn? Hvordan kan det oppleves å spørre om religion? Hvordan oppleves det å svare? Og hvordan får vi til de gode samtalene om religion og livssyn?
På dette seminaret får vi innblikk i ulike erfaringer knyttet til samtaler om religion og livssyn. Seminaret er rettet mot studenter og ansatte i barnehage-, skole- og kulturfeltet, samt andre som er interessert i å lære mer om Drammen som flerkulturell by.

Tid: 28.september 2017 kl 9 – 12.30

Sted: HSN Papirbredden A2503

Møteleder: Ragnhild Laird Iversen

PROGRAM:

09.00: Å spørre om religion og livssyn:

Vi får møte to ressurspersoner som forteller om sine erfaringer med å spørre om / drøfte / spille på / tilrettelegge for eller drøfte religiøse behov, eller oppfatninger hos andre. Hvordan oppleves det å tematisere religion profesjonelt? Hva kan være utfordrende? Hva kan være positivt? Og hvordan åpner de for de gode samtalene?    

Innledning ved Rebecca Tangen Annesdatter, minoritetsrådgiver ved Galterud Skole og Kjersti Heian Loos, palliativ sykepleier med særlig ansvar for etisk refleksjon ved Fjell bo- og servicesenter.

10:00: Å svare for religion og livssyn:

Vi har ulike meninger om hvorvidt religiøs identitet bør være offentlig eller privat. Noen av oss opplever likevel å bli avkrevd svar på sitt religiøse ståsted oftere enn andre, enten grunnet sitt yrke, sitt utseende eller fordi en bærer synlige markører. Hvordan oppleves dette?  Hvilke erfaringer og råd bør studenter, barnehagelærere og lærere ta med seg videre?

Innledning ved Rachel Mizrachi, jødisk veiviser og Aglailah Daeidih, fjerdeårsstudent på GLU 1 -7

11.15: Å ha med seg religion og livssyn:

Religion og livssyn er ikke klær vi tar av og på avhengig av kontekst, for mange er det en del av oss hele tiden. Samtidig stiller samfunnet krav til at personlig overbevisning ikke skal få en fremtredende plass i yrkeslivet til andre enn religiøse aktører. Både skole og barnehage er styrt av en formålsparagraf som gir klare verdiføringer. Hvordan være integrert med egen tro og overbevisning samtidig som man utøver yrke som lærer? Hvilke utfordringer møter vi? Hvordan kan et avklart forhold til eget livssyn være en styrke?

Innledning ved Unni Helland, lærer ved Fjell skole i 44 år og aktiv samfunnsdebattant, og Ingrid Nordby, pedagog og praksislærer ved Læringsverkstedet barnehage i Skoger

I hver sesjon møter vi to innledere gir oss et innblikk i sine erfaringer og refleksjoner. Vi åpner så for videre samtale og innspill fra salen. 

Seminaret er gratis.

Arrangør: Drammen Sacred Music Festival i samarbeid med Høgskolen HSN