News item image

Jakobmesse
Messe under regnbuen // Strømsø kirke

11:00

24.09.2023

Kategori:

Beskrivelse

Jakobmessene leter seg fram til hvordan kirkerommet, messestrukturen og de gamle liturgiske leddene kan være i fryktløs berøring med samtiden. Med sitt blikk på tro og tvil, lengsel og tilhørighet er de et viktig tilfang til mangfoldet av norske gudstjenester. Siden startåret 2000 har seks gjennomkomponerte messer for band, sangere, tekstleser, liturger og menighet blitt til:. Tekster til samtlige messer er skrevet av Erik Hillestad, musikken til de fire første av Karoline Krüger og til de to siste av Øyvind Kristiansen.

Mange kirker har benyttet seg av disse messene som et fornyende og viktig tilskudd til egne, faste gudstjenester.
På denne siste dagen i festivaluken får vi oppleve Jakobmesse 5; Messe under regnbuen.

VELKOMMEN!