News item image

Performance: Tollef Thorsnes
Varde 3 - Tro - Drivkraft

ca. kl. 16:00, Ved Strømsø kirke

16.09.2020

Kategorier: ,

Beskrivelse

Gjennom festivalen vil kunstner Tollef Thorsnes gjennomføre en tredelt performance med bygging av varder i laftet tømmer.

Varde nummer 3 bygges på ved Strømsø kirke.

Den første ble satt opp på festivalens åpningsdag, lørdag 12. september, ved Ypsilon/Papirbredden.
Den andre ble satt opp på Spiraltoppen søndag 13. september.

Farges, bygges og står som symbol på konstruktivt og håpefullt, arbeid for en felles framtid.
Tradisjon, kunnskap og tro gir drivkraft og håp til menneskene.

Thorsnes er født i 1965 og oppvokst på Tåsen i Oslo i en ”byggfamilie”, bestående av snekkere, tømrere, byggmestere, ingeniører og arkitekter gjennom generasjoner. Han er dosent i kunst og håndverk og arbeider i dag på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, hvor det er mulig å kombinere egen fagutvikling med undervisning.

Performancene som forgår gjennom festivaluka bygges i samspill med deltakerne på hvert av stedene.

Smittevernsreglene ivaretas godt med et egne “ritualer” for inngang (forberedelse med håndvask og valg av laftetømmer, redskap og farger) , utførelse (prege en laftestokk med egenvalgt farge) og utgang (tørke av og legge fra seg redskap etterfulgt av håndvask).

Arrangementet er gratis.