News item image

Salige er de som skaper fred
Lönneboseminaret 2022 på den internasjonale fredsdagen

9:00

21.09.2022

Kategorier: ,

Beskrivelse

Fortvilelsen for mange av oss er stor når vi ser hvor galt det kan gå – og går. Freds- og dialogarbeid er langsiktig og oppleves fortvilende langsomt og sårbart. Like krevende for filosofer som teologer, filosofer, lærere, trossamfunn og politikere. Grensen mellom håp og desperasjon er hårfin. Apati og fortvilelse er nærliggende, selv om vi vet og føler at det ikke er noen vei utenom å holde fast i håpet og troen på at det nytter, enda så smått og puslete det kan fortone seg.

I år er det rimeligvis krigen i Europa som setter konteksten. Derfor er vi glade for Caroline Serck-Hanssen som vil snakke om kirkene i
Ukraina. Det blir nærlesning av Saligprisningene ved prof. Marianne Bjelland Kartzow TF, fredsarbeid sett fra kvekerne ved Hanne Hognestad, kunstnerisk innslag ved Fredrik Høyer og altså erfaringsdeling. Prof. em. Oddbjørn Leirvik deler av sin erfaring fra arbeidet med dialog. Hans rolle i Norge er svært viktig, slik også Steinar Bryn og Nansenskolens arbeid er. Vi gleder oss til et inspirerende og utfordrende seminar.

Program
08:30 – Registrering, kaffe og prat
09:00 – Åpning. Tunsberg biskop
– Presentasjon av seminaret. Ivar Flaten
–Hilsen fra Martin Lönnebo
09:30 – Saligprisningene – en nærlesning av Matteus 5 – Marianne B Kartzow
10:30 – Kirkene i Ukraina og krigen. Caroline Serck-Hanssen
11:15 – Lunsj
12:15 – Saligprisningene –slampoet, skuespiller og dramatiker Fredrik Høyer  OBS: I Strømsø kirke.
13:00 – Kvekersamfunnet og fredssaken. Hanne Hognestad
13:45 – Freds- og dialogarbeid på Balkan og i Ukraina. Steinar Bryn, Nansen fredssenter
14:30 – Salige er de som snakker med hverandre. Oddbjørn Leirvik om
religionsdialog i Norge som freds- og forsoningsprosjekt
15:15 – Avslutning

Påmelding
Seminaravgift: kr. 750,-
Betales med Vipps 577154 el. konto 2220.31.88203. Merk innbetaling med «Seminar 2022» og navn.
Spørsmål? Telefon: 916 65 196
E-post: anne@kirkeligdialogsenter.no Nett: www.kddrammen.no

Behov for overnatting?
Festivaltilbud Comfort Hotel Union Brygge, Grønland 64, 3045 Drammen.
Enkeltrom 860,- Dobbeltrom 950,-
Bestilles via e-post: co.unionbrygge@choice.no
Bookingkode: 4521

Lönneboseminaret arrangeres av Kirkelig Dialogsenter Drammen i samarbeid med de andre dialogsentrene i Norge og Dialogforum
Østfold. www.kirkeligdialogsenter.no

Velkommen til Lönneboseminaret 2022!