News item image

Seminar: Hverdagsintegrering
- en realitetsorientering

09:00, Høgskolen Sør-Øst på Papirbredden

22.09.2016

Kategori:

Beskrivelse

Dagens mediebilde fokuserer mye på utfordringer knyttet til økt innvandring. Mange lurer på hvordan Norge skal klare å ta imot mange nykommere med ulike språk, religion og kulturell bakgrunn. Drammen er allerede et kulturelt og religiøst sammensatt samfunn. En rekke ildsjeler jobber for hverdagsintegrering på ulike felter. Dette seminaret skal gi en realistisk guide til flerkultur og integrering i Drammen. Vi går inn i barnas verden, foreldrenes verden og institusjonenes verden og møter eksempler på hva som skjer. Hva er utfordrende? Hva virker? Hvordan er vi sammen i Drammen?

Seminaret rettet mot studenter og ansatte i barnehage-, skole- og kulturfeltet, samt andre som er interessert i å lære mer om Drammen som flerkulturelt område.

Se fullstendig program her..hverdagsintegrering-program

Tid: 22.september kl 09-12.30

Sted: HSN Papirbredden

Gratis adgang