News item image

Tro og tillit i polariseringens tid
Religionsteologisk seminar etter ide fra Martin Lönnebo

09:00-16:00, Bragernes menighetshus

18.09.2019

Meld deg på her..

Påmelding via mail til ivar@kirkeligdialogsenter.no

Beskrivelse

Hvor er kirkens stemme i en polarisert samfunnsdebatt? Hvor sterk er fremmedfrykt og islamofobi blant kirkens medlemmer? Hva snakker vi om når vi snakker om tro og religion? Er shamanen velkommen til gudstjeneste? Hindu, sikh og humanetiker som «fadder» ved dåp? «Fremmed» religionsutøvelse i vårt forsamlingshus?

Martin Lönnebo skriver om religionens fem språk. Behersker vi HANDLINGENs språk? Bruker vi ERFARINGENs språk i samtale om tro? Kan ENHETENs språk skape interesse for LÆRENs «dialekter» og KULTENs mange særegenheter?

Hvordan lever vi og arbeider i et samfunn preget av kultur- og religionsmøter? Hva gjør vi – og hva tenker vi om kirkens rolle- og vår rolle som ansatte og/eller frivillige medarbeidere i kirken eller andre tros- og livssynsorganisasjoner?

Dette er spørsmål ønsker vi å arbeide med på seminaret.

Følgende bidragsytere deltar på seminaret:

  • Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen
  • Professor Jan-Olav Henriksen (MF)
  • Biskop i Oslo Kari Veiteberg
  • Forfatter og prest Kjell Arnold Nyhus
  • Imam dr. Faruk Terzic
  • Professor emeritus William Lafferty
  • Ledende studentprest UiO Inger Anne Naterstad
  • Førsteamanuensis på TF, Anne Hege Grung

Seminaret passer for alle som er nysgjerrige på hva som skjer i kultur- og relgionsmøter i samfunnet generelt og kirken spesielt. Svært aktuelt for ansatte og tillitsvalgte i tros- og livssynssamfunn.

 

EKSTRA Festivalpakke:

Onsdag kveld presenterer Drammen Sacred Music Festival vokalgruppene A Filetta (Korsika) og Eplemøya Songlag i Strømsø kirke kl. 19.00.

Vi tilbyr middag og konsertbillett til kr. 450,- for deltakere på seminaret.

 

Påmelding: ivar@kirkeligdialogsenter.no

Påmelding gyldig når seminaravgift er innbetalt til konto 2220.31.88203.

Pris: Seminaravgift inkl lunsj: 650,-