News item image

Lönneboseminaret
Gudsopplevelse - en drivkraft til personlig og samfunnsmessig forandring. Fra Haugianerne til Det muslimske brorskap

09:30-15:45 (Kaffe og registrering fra kl. 09:00), Strømsø kirke

22.09.2021

Beskrivelse

I årets seminar knytter Lönneboseminaret an til 250-årsjublieet for Hans Nielsen Hauge og konsentreres om to temaer som har sammenheng med hans liv og virke. Hauge fikk en sterk opplevelse av Guds nærvær, en opplevelse som satte retning for hele hans virksomhet som omfattet forkynnelse og stor samfunnsaktivitet. En sterk opplevelse av å bli berørt av Gud gir seg utslag på ulike måter, og er en drivkraft til engasjement og endring både personlig og for samfunnet. Dette gjelder like sterkt i dag som på Hans Nielsen Hauges tid.

Det er et meget sterkt lag innledere: Jan Otto Myrseth, Dag Kullerud, Safet Bektovic, Charlotte Rørth, Bjørn Olav Utvik, Berit Hagen Agøy, Sigmund Hegstad, Signe Myklebust og Linn Stalsberg.

Seminaret arrangeres av Kirkelig Dialogsenter Drammen i samarbeid med festivalen.

Påmelding: anne@kirkeligdialogsenter.no

Se flere opplysninger om programmet og innlederne ved å laste ned hele programmet her..

Programmet for dagen

09.00-09.30: Registrering og kaffe

09.30-10.00: Innledning
09.30: Biskop og styreleder Jan Otto Myrseth: Åpningsord
09.35: Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge, mannen og bevegelsen

10.15-12.00: Del 1
10.15: Safet Bektovic: Mystikk – et møtepunkt mellom religioner. Sufisme/islamsk mystikk i et dialogisk perspektiv.
11.45: Pause
11.00: Charlotte Rørth: Om man får oplevelserne væltende ind i sit liv, som det skete for mig, er man nødt til at arbejde hårdt for at finde ud af at leve med dem.
11.30: Spørsmål / Kommentarer
12.00-12.45: Lunsj

12.45-15.00: Del 2 
12.45: Bjørn Olav Utvik: Religiøs motivasjon for politikk/samfunnsengasjement. Fra Hans Nielsen Hauge til Hasan al-Banna og Det muslimske brorskap.
13.15: Berit Hagen Agøy: Kirke og kirkefolk i møte med tidens store utfordringer. Hva gjør vi – og hvordan?
13.45: Pause
14:00: Sigmund Hegstad: Danseren som ble konsernsjef. Næringsliv for rettferdighet og menneskeverd.
14:20: Signe Myklebust: Å leve slik at vi tenker på en ny måte: Sammen for()andre
14.45: Spørsmål / Kommentarer

15.15-15.45: Avslutning
15.15: Linn Stalsberg: Etterord. Hauges arv nå og i fortsettelsen
15.40: Ivar Flaten: Takk for i dag