News item image

Maria i Bibelen, Koranen og livet
Fortellerforestilling med Mehda Zolfaqari, Anne Berit Evang og Solfrid Molland

19:00, Fjell kirke, Solsvingen 90,

17.09.2019

kr 200.00

Kategorier: ,

Beskrivelse

Visste du at også Koranen forteller om Maria, Jesu mor? Drammen Sacred Music Festival i samarbeid med Fjell kirke presenterer fortellerteater hvor den bibelske Maria møter den koranske.
Koranforteller Mehda Zolfaqari og bibelforteller Anne Berit Evang levendegjør den unge Maria og deler med oss hvordan møtet med Maria har formet dem. Fortellingene følges av musikk og toner fra både muslimsk og kristen tradisjon. Solfrid Molland er sanger, pianist, og komponist.

 

Forestillingen

Der hvor jeg kommer fra finnes det gylne moskeer med turkise kupler som hvileplass for de hvite duene og minareter som stiger til himmelen. Men som kvinne har jeg ikke alltid adgang til moskérommene. Men det var en kvinne som for lenge siden gjorde opprør og våget seg inn der kvinner ikke hadde adgang, nemlig Maria.

Slik innleder Mehda fortellingen om den koranske Maria, mens Anne Berit Evang forteller om oppvekst i et kirkemiljø hvor kvinner ikke hadde adgang til presteyrket, og hvordan hennes møte med den bibelske Maria banet vei for at hun valgte å bli prest.

Gjennom tidene har kvinner blitt ekskludert fra å kunne tolke religiøse tekster og fortellinger. De rådende tolkningene har ofte fremmet patriarkalske, kvinneundertrykkende og til tider dehumaniserende praksiser og systemer. I tillegg finnes det rikelig med eksempler der religion har blitt brukt til å fremme krig og konflikter.

Men går det an å snu denne trenden? Er det mulig se på religiøse tekster fra et feministisk og humanistisk perspektiv? Og ikke minst – kan man bruke religiøse tekster til å fremme forsoning? Mehda Zolfaqari og Anne Berit Evang utforsker dette ved å fortelle fra hvert sitt sted om den modige kvinnen som er så sentral i både islam og kristendom, nemlig Maria, Jesu mor. Solfrid Molland gir fortellingene toner og sang fra begge tradisjonene. Etter forestillingen blir det samtale

 

Utøverne

Mehda Zolfaqari er profesjonell historieforteller og medlem av Fortellerhuset, Norges eldste muntlige fortellergruppe. Hun er født i Iran, vokste opp på Holmlia i Oslo og har studert i Australia og i Norge. Mehda har film- og journalistutdanning i bunn, i tillegg til persisk, fortellerkunst og tolkeutdanning. Hun har tidligere jobbet i NRK. I sin fortellerkunst er Mehda opptatt av å speile religiøse og mytiske fortellinger mot personlige opplevelser og dagsaktuelle tema. Mehda vært opptatt av å se på koranske fortellinger fra et feministisk og humanistisk perspektiv. Hun har også brukt fortellinger i interreligiøst dialogarbeid. Mehda har blant annet opptrådt på Sjømannskirken i Berlin, Kristen-muslimsk dialog i Hamburg og i Libanon og på pilegrimsvandring sammen med tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland. Med forestillingen ”Abraham i bibelen og koranen” har hun og en bibelforteller turnert landet rundt i regi av Den kulturelle skolesekken.

Anne Berit Evang er prest i Grorud menighet (Den norske kirke). Hun har i flere år jobbet med religionsdialog i Groruddalen, og har samarbeidet lokalt med flere religiøse organisasjoner om ulike dialogtiltak. Hun har tilleggsutdanning Muntlig fortelling fra Høyskolen i Oslo, og har også tatt kurs for lære å tilrettelegge for dialog i ulike sammenhenger. Hun har også jobbet ved Kirkelig dialogsenter og har et bredt kontaktnettverk innenfor dialogarbeid. Hun brenner for å legge tilrette for møteplasser på tvers av kulturell og religiøs bakgrunn og å formidle hellige fortellinger til nye

generasjoner på nye måter. Hun har også med seg erfaring fra blant annet jobb i Ungdomsredaksjonen i NRK og ved Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep i studietiden.

Solfrid Molland er sanger, pianist og komponist. Hun har utgitt tre album ved Kirkelig Kulturverksted med bla. egne komposisjoner inspirert av ulike europeiske kirker og katedraler. Solfrid opptrådte i flere år med jødisk og arabisk musikk sammen med Marian Segal i ensemblet Mirele. Hun er utdannet klassisk pianist ved Østlandets Musikkonservatorium, og har Storfag i musikk fra Universitetet i Oslo. Hun ble tildelt Oslo Bys Kunstnerpris i 2015.