Måned: februar 2023

Årsmøte for Drammen Sacred

Velkommen til Årsmøte for Drammen Sacred Music Festival mandag 27. mars kl. 17:00. Adresse for møtet er Grønland 60 (inng. Fabrikkgata, Interkulturs kontorer). Årsmøtet anslås å vare ca. 1 time, og har følgende dagsorden: Dagsorden Åpning v/leder Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer og referent Valg av 2 personer til underskrift av protokoll… Les mer »