News item image

Årsmøte for Drammen Sacred

Velkommen til Årsmøte for Drammen Sacred Music Festival mandag 27. mars kl. 17:00. Adresse for møtet er Grønland 60 (inng. Fabrikkgata, Interkulturs kontorer).

Årsmøtet anslås å vare ca. 1 time, og har følgende dagsorden:

Dagsorden

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
  5. Gjennomgang av årsmelding og Årsrapport for 2022
  6. Gjennomgang av resultatregnskap og balanse
  7. Fastsettelse av årskontingent
  8. Behandling og beslutning – Festivalbudsjett 2023
  9. Innmeldte saker
  10. Valg av nye styremedlemmer

For å vite hvor mange som kommer både i forhold til sitteplasser og enkel bevertning, ønsker vi gjerne en e-post om deltakelse til coordinator@drammensacred.no senest mandag 20. mars.

Alle medlemmer har stemmerett på Årsmøtet. Medlemskontingenten er kr. 100 og må være innbetalt i forkant av møtet, til festivalkonto 1503.30.46356 eller på Vipps til Drammen Sacred.

Vel møtt!