News item image

Hvorfor hellig? Drammen Sacred…

Noen ord er litt for store til hverdagsbruk. ”Hellig” er et ord vi ikke tar i munnen til daglig. Slik er det antakelig med ganske mange ord, men ”storordene” med religiøs overtone står i en kategori for seg. Så hva legger jeg i ordet, og når passer det å bruke et slikt ord? Vi sier for eksempel: – Det er hellig for meg, når det skal understrekes hvor viktig, umistelig og verdifullt noe er. Ikke fordi jeg tenker spesielt religiøst, nødvendigvis, men for å beskrive det jeg setter høyere enn noe annet i livet.

Det gode som skjer mellom mennesker mener jeg er den aller viktigste erfaringen av hellighet. Når vi åpner oss for hverandre og virkelig lytter til den andre og ser den andre, da åpnes et hellig rom. Vi går takknemlig og berørt fra et slikt møte og glemmer det ikke. Kjærligheten mellom to som elsker hverandre er hellig. Foreldrenes kjærlighet og omsorg for sine barn er hellig. Ja, jeg tør si at kjærligheten er den sterkeste og viktigste kraften i verden. Kjærligheten er hellig. Mennesker som gir alt i kampen for fred, sannhet og rettferdighet, de bæres av kjærligheten og vet hva som er hellig og umistelig. Der kjærligheten utfolder seg, der merker vi at noe utenom det vanlige er i spill.

Det hellige er ikke konkret og håndgripelig. Det treffer meg når jeg minst venter det. Det skjer for eksempel i gode møter med medmennesker men også i opplevelsen av musikk og annen kunst. Jeg har hatt sterke opplevelser der musikken har åpnet nye rom i meg. Jeg har ”sett” glimt av noe annet, noe større og vakrere enn det finnes ord for. Det er overveldende og sterkt og jeg glemmer det aldri.

Likevel mener jeg det hellige er nærmest oss i hverdagen. Det er i de vanlige og hverdagslige gjøremålene vi lever livet. Det gjelder bare å være våken og oppmerksom slik at vi ikke går i vårt eget uten å se og høre. Alle rundt oss har opplevelser og historier som fortjener å bli lyttet til. Jeg burde være blant dem som vet dette best, fordi jeg opplever det så ofte i jobben min som prest. Tør vi å fortelle livet vårt til noen som vil lytte?

I Drammen Sacred Music Festival har vi tatt ordet ´hellig´ inn i navnet på festivalen. Det har vi gjort fordi vi tror gode møter mellom mennesker åpner hellige rom. I Drammen Sacred ønsker vi å la mennesker, fortellinger og musikk møtes til glede for den enkelte og til beste for byen. Det merkelige er at vi gjennom møtene med hverandre også møter oss selv. Ved å se den andre tydeligere, kan vi også få et tydeligere bilde av oss selv og forstå oss selv bedre. Jeg tror at Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde. Hvert menneske bærer Guds bilde og er verdt all ære, respekt og omsorg. Å møte et medmenneske hjelper oss til å forstå hvem Gud er og hva menneskelivet handler om.

Drammen er en god by å bo og leve i. Det er min by. Jeg vil bidra til at vi som bor her får utfolde oss med våre evner og krefter. La oss lytte til hverandres erfaringer, historier og sanger! Når vi møtes, lærer vi mer og får større rom for forståelse. Vi får det bedre og blir sunnere når vi blir sett og får komme til orde.