News item image

Hva er hellig for meg?

Vi har spurt ordføreren og festivaldirektøren hva er hellig for dem, men vi vil også vite hva er hellig for deg! Og der har vi fått god hjelp av dyktige elever på VG2 i Media og kommunikasjon på Åssiden videregående. Veiledet av prosjektansvarlig, Arzanne De Vitre og sin lærer Camilla Nelson, har en gruppe på 3 elever – Guro Sørli, Tina-Maria Krantz Andersen og Thomas Kvåvik laget en filmloop som forteller hva som er hellig for drammensere. De har spurt unge som eldre, nordmenn som innvandrere og kartlagt ånden i byen vår.