News item image

Drammen og omegn tros- og livssynsforum inviterer til Fredskonsert med middag og mini-seminar i Fjell kirke

«Sammen for fred» torsdag 28. september er en kombinasjon av samtale, måltid, miniseminar og konsert.

Fra kl. 17.00 inviterer vi til middag med ulike retter fra Syria/Midt-Østen. Middagen serveres  i peisestua, er meget rimelig (selvkost) og er laget av svært gode  syriske kokker i vårt felleskap.

Kl. 18.00 blir det et mini-seminar for alle som har lyst til å få innspill og erfaringer på hvordan dialog/samtale kan hjelpe til med å etablere kontakt og finne måter å løse spenninger og konflikter. Det er Chro Borhan fra Nansen fredssenter som innleder til samtale. Alle kan bidra med spørsmål og kommentarer. Seminaret blir i den lille salen ved peisestua.

Kl 19.00 starter hovedarrangementet «Sammen for fred» . Åtte foreninger/livsynssamfunn deltar med lesning av en tekst om fred og forsoning fra sin tradisjon. Lesningene er rammet inn av spesialkomponert musikk av Bjørn Helge Gammelsæter. Han spiller piano/keyboards og har med seg  Ingrid Tunestveit (sang), Andreas Svabø (bass), Johannes Aagaard (gitar) og Gudmund Guren (trommer).

Etter konserten som tar en drøy time, serveres kaffe/te og kaker i peisestua hvor vi får mulighet til å snakke med hverandre og bli kjent med nye venner.

Arrangør DOTL representerer en stor kulturell bredde og har nå 22 medlemsforeninger. DOTL har vært med fra starten i Drammen Sacred Music Festival. Nåværende styreleder Ivar Flaten har vært sentral i utviklingen av festivalen og har et hovedansvar for dialog-arrangementene i årets festival.

Velkommen til Fjell kirke torsdag 28. september.

Hele uka

Lørdag 7. september

Lørdag 14. september

Mandag 16. september

Tirsdag 17. september

Fredag 20. september

Lørdag 21. september

Søndag 22. september

Kjøp billett