News item image

Drammen og omegn tros- og livssynsforum inviterer til Fredskonsert med middag og mini-seminar i Fjell kirke

«Sammen for fred» torsdag 28. september er en kombinasjon av samtale, måltid, miniseminar og konsert.

Fra kl. 17.00 inviterer vi til middag med ulike retter fra Syria/Midt-Østen. Middagen serveres  i peisestua, er meget rimelig (selvkost) og er laget av svært gode  syriske kokker i vårt felleskap.

Kl. 18.00 blir det et mini-seminar for alle som har lyst til å få innspill og erfaringer på hvordan dialog/samtale kan hjelpe til med å etablere kontakt og finne måter å løse spenninger og konflikter. Det er Chro Borhan fra Nansen fredssenter som innleder til samtale. Alle kan bidra med spørsmål og kommentarer. Seminaret blir i den lille salen ved peisestua.

Kl 19.00 starter hovedarrangementet «Sammen for fred» . Åtte foreninger/livsynssamfunn deltar med lesning av en tekst om fred og forsoning fra sin tradisjon. Lesningene er rammet inn av spesialkomponert musikk av Bjørn Helge Gammelsæter. Han spiller piano/keyboards og har med seg  Ingrid Tunestveit (sang), Andreas Svabø (bass), Johannes Aagaard (gitar) og Gudmund Guren (trommer).

Etter konserten som tar en drøy time, serveres kaffe/te og kaker i peisestua hvor vi får mulighet til å snakke med hverandre og bli kjent med nye venner.

Arrangør DOTL representerer en stor kulturell bredde og har nå 22 medlemsforeninger. DOTL har vært med fra starten i Drammen Sacred Music Festival. Nåværende styreleder Ivar Flaten har vært sentral i utviklingen av festivalen og har et hovedansvar for dialog-arrangementene i årets festival.

Velkommen til Fjell kirke torsdag 28. september.