News item image

Åpent auditorium på USN

Under Drammen Sacred Music Festival åpner Universitetet i Sørøst-Norge noen av sine forelesninger for interesserte. Forelesningene vil ha temaer som har relevans for festivalens ønske om å skape forståelse for mangfold og dialog. 

Tidspunkt og sted for forelesningene er ennå ikke fastlagt. Så snart dette er på plass, vil vi oppdatere informasjonen her.

Lærerutdanningen åpner disse to forelesningene.
Foreleser: Audun Toft

Arne Toft foreleser om KRLE

Religion og ungdom

Norge er i dag et livssynspluralistisk samfunn. Dette innebærer ikke bare at mennesker med ulike livssyn lever side ved side, men også at vi finner et stort mangfold på tvers av generasjoner. I denne forelesningen vil Audun Toft ta for seg livssynsmangfoldet blant unge i Norge og se nærmere på hvordan unge forholder seg til livssynsspørsmål.

Religion i mediene

Undersøkelser viser at mediene for mange er blitt den viktigst kilden til informasjon om religion. I denne forelesningen vil Audun Toft gå nærmere inn på hvordan mediene presenterer religion, og skissere opp noen mulige konsekvenser av at mediene får en så viktig rolle i formidling av saker og temaer som har med religion å gjøre.  

Andre avdelinger på USN vil også tilby åpne forelesninger om aktuelle tema. Informasjon kommer senere.

Hele uka

Lørdag 7. september

Lørdag 14. september

Søndag 15. september

Mandag 16. september

Tirsdag 17. september

Fredag 20. september

Lørdag 21. september

Søndag 22. september

Kjøp billett