News item image

En guide for mennesket i teknologiens tidsalder

Dag Hareide har reist verden rundt i de siste fire årene for å forstå mer av hvordan teknologien forandrer verden og vår hverdag. Han skriver en guidebok som kan gi vanlige mennesker hjelp til å se de ulike områdene som påvirkes av en rivende og til dels dramatisk utvikling. Mandag 16. september snakker han med Ivar Flaten i Drammensbiblioteket om det han har sett og lært .

Dag Hareide er først og fremst opptatt av hva teknologiutviklingen gjør med oss mennesker og hvordan det påvirker og forandrer vår hverdag. Han skriver om kunstig intelligens, om roboter, overvåkning, våpenindustri med biologiske- og autonome våpen, bioteoknologi, genmanipulering (cristper) og mye annet.

Han har hatt 120 intervjuer med ulike toppfolk i de ulike industriene, lest hundrevis av bøker og deltatt i fagkonferanser.

Samtalen vil også dreie innom de store klassikerne som har berørt dette skjønnlitterært, nemlig George Orwell (1984) og Aldous Huxley (Vidunderlige nye verden.) Vi kommer heller ikke utenom Yval Noah Hararis bøker. Særlig Homo Deus og 21 leksjoner for det 21. århundre.

Temaene bør ha stor interesse for de fleste og festivalen er glad for å ha fått til dette samarbeidet med Drammen kirkeforum og Drammensbiblioteket.

Gratis adgang. Samtalen finner sted mandag 16.9. kl. 19.00 i Drammensbiblioteket.