News item image

Årsmøte for Drammen Sacred Music Festival

Årsmøte for festivalen finner sted mandag 2. mars kl. 16:00 hos Interkultur, Grønland 60, 3045 Drammen (inng. Fabrikkgt.)

Alle som har betalt medlemskontigent til Drammen Sacred Music Festival i forkant av Årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.
Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet skal ihht vedtektene sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet, og bes meldt inn til styrets leder, e-post: director@drammensacred.no innen 16. feb.
Kandidater som ønsker å stille til valg for styreverv på årsmøtet bes ta kontakt med styrets leder til samme e-post innen samme dato.
Vel møtt!

Dagsorden

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
  5. Gjennomgang av Årsrapport for 2019
  6. Gjennomgang av resultatregnskap og balanse
  7. Fastsettelse av årskontingent
  8. Behandling og beslutning – Festivalbudsjett 2020
  9. Innmeldte saker
  10. Valg av nye styremedlemmer

Hele uka

Lørdag 7. september

Lørdag 14. september

Søndag 15. september

Mandag 16. september

Tirsdag 17. september

Fredag 20. september

Lørdag 21. september

Søndag 22. september

Kjøp billett