News item image

Hvis du ikke vet hvor du tilhører..

Mar Gueye er født og oppvokst i Senegal. Han innvandret til Norge på 90-tallet. Har vært aktiv 15 år i kulturbransjen (blant annet i Matendo kultursenter i Drammen) før han begynte å jobbe som advokat i 1994. (Foto: Nina Holtan)

Dette er Mar sitt bidrag til «Røtter»

Hvis du ikke vet hvor du tilhører, gå tilbake til dine røtter.

Originalteksten (wolof)

So xammul fo djëm, dellull finga djoggè.

 

Røtter er tema for Drammen Sacred Music Festival 2021. Se alle bidragene til røtterprosjektet her.