News item image

Eg veit at mi heimbygd er lita i verda

Ole Jørn Myklebust er 44 år. Født og oppvokst i Eidsdal. Jobber som musiker og kulturarbeider i Drammen. Ole Jørn sitter i styret til Drammen Sacred Music Festival

(Foto: Nina Holtan)

Ole Jørn sier dette om teksten:
Teksten er henta frå diktaren Arne O. Storås frå heimbygda mi Eidsdal, og tonesett av meg. Dette prosjektet har ført meg enno nærare røttene mine og mi slekt si historie – korleis folk gjennom generasjonar har klamra seg fast til livet i desse små vestlandsbygdene til tross for vanskelege kår.

Eg veit at mi heimbygd er lita i verda
men stor når eg ser ho i tanke og sinn.
For meg er ho slik som ei heimbygd skal vera
om byane ligg der og lokkar og skin.
Her er det høgder og vidder som talar
og formar sitt språk ned til fjordglytt og dalar
i heimstads natur.

Røtter er tema for Drammen Sacred Music Festival 2021. Se alle bidragene til røtterprosjektet her.