News item image

Salige er de som skaper fred

Den fjerde utgaven av Lönneboseminaret, et inspirerende og utfordrende seminar om krig og fred.

I år er det krigen i Europa som setter konteksten for Lönneboseminaret. Caroline Serck-Hanssen som vil snakke om kirkene i Ukraina. Det blir nærlesning av Saligprisningene , fredsarbeid sett fra kvekerne, kunstnerisk innslag  og erfaringsdeling. Prof. em. Oddbjørn Leirvik deler av sin erfaring fra arbeidet med dialog. Hans rolle i Norge er svært viktig, slik også Steinar Bryn og Nansenskolens arbeid er. Vi gleder oss til et inspirerende og utfordrende seminar, onsdag 21. September.

Seminaret arrangeres 09.00-15.30 på Strømsø menighetshus og i Strømsø kirke. Sees vi der?

Hele uka

Lørdag 7. september

Lørdag 14. september

Mandag 16. september

Tirsdag 17. september

Fredag 20. september

Lørdag 21. september

Søndag 22. september

Kjøp billett