News item image

Merk: Endring av tidspunkt for SKRUK-konsert

Konserten med det sagnomsuste koret som i år fyller hele 50 aktive sangår på rad, er avslutningskonserten for årets festival.
Av praktiske hensyn er konserten, som finner sted i Strømsø kirke, flyttet fra 17.00 til 16.00. Skulle dette skape problemer for deg som allerede har kjøpt billett, kontakt oss på drammen.sacred@gmail.com