Forfatter: Ivar Flaten

Festivalen 2013

Noen glimt fra den fjerde utgaven av Drammen Sacred Music Festival. Alle fotos om ikke annet anført: Tom Atle Bordevik

Festivalen 2012

Minner fra den tredje utgaven av Drammen Sacred Music Festival. Alle foto: Tom Atle Bordevik

Festivalen 2011

Det er 10 år siden Drammen Sacred Music Festival ble startet. I 2011-utgaven spilte blant andre Bugge Wesseltoft, Kim Andre Rysstad, Berit Opheim, Sunanda Sharma, Black Steed (Mongolia) med flere. Rapporten fra festivalen leser du her.. Alle foto: Tom Atle Bordevik

Åpent auditorium på USN

Under Drammen Sacred Music Festival åpner Universitetet i Sørøst-Norge noen av sine forelesninger for interesserte. Forelesningene vil ha temaer som har relevans for festivalens ønske om å skape forståelse for mangfold og dialog.  Tidspunkt og sted for forelesningene er ennå ikke fastlagt. Så snart dette er på plass, vil vi oppdatere informasjonen her. Lærerutdanningen åpner… Les mer »

Festivalen 2010

Det er 10 år siden Drammen Sacred Music Festival ble startet. I den forbindelse ønsker vi å hente fram bilder fra tidligere festivaler. Her er minner fra den første… Les en kort rapport fra festivalen. Alle bilder: Tom Atle Bordevik