Forfatter: Ivar Flaten

Seminar: Tro og tillit i polariseringens tid

Hvor er kirkens stemme i en polarisert samfunnsdebatt? Hvor sterk er fremmedfrykt og islamofobi blant kirkens medlemmer? Hva snakker vi om når vi snakker om tro og religion? Er shamanen velkommen til gudstjeneste? Hindu, sikh og humanetiker som «fadder» ved dåp? «Fremmed» religionsutøvelse i vårt forsamlingshus? Martin Lönnebo skriver om religionens fem språk. Behersker vi… Les mer »

Film i festivalen: Life in a Day

  En dag på jorden, filmet av innbyggerne verden rundt over, om deres liv, frykt, håp og kjærlighet. En utrolig vakker og sterk dokumentar om livet – sett på en måte du aldri har sett det før. Medievitere kommer regelmessig med profetier om at tilgjengeligheten av billig opptaks- og redigeringsutstyr kommer til å revolusjonere filmverdenen…. Les mer »

Salmer fra alle kanter

Drammen Sacred Music Festival bringer sammen sangere og musikere fra hele verden. I år inviterer vi til en salmekveld i Strømgodset kirke der salmer, hymner og sanger kommer fra mange flere kilder enn norsk salmetradisjon. Kirka bruker salmer som en vesentlig del av gudstjenester og samlinger. Mange andre bruker sang og musikk på sin egne… Les mer »

Hverdagsintegrering – en realitetsorientering

Ni personer med erfaring fra ulike sektorer holder korte innspill under tre hovedavsnitt: Barnas verden, foreldrenes verden og institusjonenes verden. Vi spør: Hvordan bygge trygge, flerkulturelle mijøer? Hva er utfordrende? Hva er suksesshistoriene? På hvilke arenaer skjer hverdagsintegrering for voksne?  Dagens mediebilde fokuserer mye på utfordringer knyttet til økt innvandring. Mange lurer på hvordan Norge… Les mer »