News item image

«-Men de ville ikke høre»
Seminar om drivkraft, håp og mot i en krisetid.

09:00-16:00, Strømsø kirke

16.09.2020

Kategorier: ,

Beskrivelse

Årets Lönneboseminar tar tema fra profeten Jeremia som fortviler over folkets manglende evne og vilje til å forstå.

Hva svarer vi til klimatrusselen?
Hva nå, i og etter pandemien?
Hvem kan gi håp til dem som fortviler?
Hva er kirkens rolle?

Seminaret retter seg mot ansatte og frivillige medarbeidere i kirken og andre tros- og livssynssamfunn. Innlegg fra teologer, poeter og praktikere.
Martin Lönnebo deltar med videohilsen.

Servering av lunsj.

Bidragsytere:
Peter Halldorf
Olav Fykse Tveit
Jan-Olav Henriksen
Iben Krogsdal
Fredrik Høyer
Sindre Skeie
Edel Gervin
Bjørn Olav Nordahl
Jan Otto Myrseth med flere

Samarbeidspartnere: Kirkelig Dialogsenter i Drammen, Oslo, Stavanger,
Bergen og Trondheim. Dialogforum Østfold.

Avgift nok 750,- inkl. lunsj.
Påmelding snarest på dette påmeldingsskjemaet..
Gi beskjed samtidig til: anne@kirkeligdialogsenter.no for bekreftelse på plass. Snart fulltegnet.