Kategori: Dialog

Åpning av kunstutstillingen Journeys

Journeys Alle mennesker har i løpet av livet opplevd en reise; en indre reise, en reise til et fremmed land, en reise som endret ditt bosted, din fremtid, og idag er det mange som opplever en reise i form av flukt. I alle tilfeller har disse reisene satt spor. Kunstenerisk sett er dette et tema… Les mer »

Festivalåpning med oppfordring til å invitere: Du er ikke alene

Kjenner du følelsen av å være annerledes? Følelsen av å være utenfor fellesskapet? Vi er alle hverandres medmennesker som møtes på denne reisen kalt Livet. Årets Drammen Sacred Music Festival “Journeys” ønsker å skape flere slike møter. Møter og gode opplevelser i fellesskap. Du er ikke alene! Festivalens første “journey” skjer allerede i forbindelse med… Les mer »

Hverdagsintegrering – en realitetsorientering

Ni personer med erfaring fra ulike sektorer holder korte innspill under tre hovedavsnitt: Barnas verden, foreldrenes verden og institusjonenes verden. Vi spør: Hvordan bygge trygge, flerkulturelle mijøer? Hva er utfordrende? Hva er suksesshistoriene? På hvilke arenaer skjer hverdagsintegrering for voksne?  Dagens mediebilde fokuserer mye på utfordringer knyttet til økt innvandring. Mange lurer på hvordan Norge… Les mer »

Ikkevoldspris – en honnør til Drammen Sacred Music Festival

Fredsprisvinneren Martin Luther King Jr blir minnet og feiret verden rundt den 18. januar. Det Norske Baptistsamfunn, Norges Kristne Råd og Holtekilen folkehøgskole markerer dagen i et årlig arrangement der søkelyset settes på freds- og ikkevoldsinitiativ i Norge. I den forbindelse er det satt opp en ikkevoldspris som ble delt ut for andre gang i… Les mer »